fbpx

Archiwa:

Wydajność

Wyrażona w procentach stopa zwrotu z inwestycji to zysk, jaki generuje nieruchomość w stosunku do zainwestowanego kapitału. Oblicza się go poprzez zestawienie zysku netto – zazwyczaj czynszów pomniejszonych o odpowiednie koszty – w stosunku do zaangażowanego kapitału (cena transakcji plus koszty dodatkowe) (patrz również„ROI„).

Read More

Wiza dla emerytów

Od 03.09.2020 r. emeryci z całego świata będą mogli osiedlić się na stałe w Dubaju. Przyznanie tzw. „Wizy Emerytalnej” jest nowością w ZEA i wymaga udowodnienia stabilności finansowej lub posiadania nieruchomości w Dubaju. Stabilność finansowa jest definiowana jako miesięczny dochód w wysokości co najmniej 20 000 AED lub płynne aktywa w wysokości co najmniej 1…

Read More

Umowa kupna-sprzedaży („SPA”)

Umowa kupna zawierająca wszystkie istotne postanowienia dotyczące zakupu nieruchomości off-plan w Dubaju. Dotyczy to m.in. ceny zakupu, innych dodatkowych warunków umownych oraz sposobów płatności. Zazwyczaj SPA jest stosowane w transakcjach off-plan pomiędzy kupującymi a deweloperami.

Read More

Przekazanie (przeniesienie własności)

Procedura, w której strony transakcji zakupu (sprzedający, kupujący, kredytodawca lub ich prawni przedstawiciele, jeśli istnieją) składają oświadczenia do Dubai Land Department (lub licencjonowanego biura escrow), aby przenieść własność nieruchomości na kupującego. W ramach tej procedury wypłacane są również kwoty należne odpowiednim stronom.

Read More

Umowa o nieujawnianiu informacji („NDA”)

Umowa o zachowaniu poufności dotyczy ujawnienia poufnych, niepublicznych informacji stron podczas inicjowania i/lub realizacji transakcji biznesowej (np. zakupu nieruchomości). Reguluje ona szczegółowo prawa i obowiązki poszczególnych stron.

Read More

Zwrot z inwestycji („ROI”)

Wskaźnik ROI oblicza zwrot z inwestycji poprzez zestawienie zysku z inwestycji w stosunku do zaangażowanego kapitału. Oblicza się go w następujący sposób: (przychód (np. czynsz)) – (koszt inwestycji (np. utrzymania)) / całkowita wielkość inwestycji.

Read More

List intencyjny („LoI”) (deklaracja intencji)

Wstępna pisemna umowa pomiędzy dwiema stronami (np. kupującym i sprzedającym), która określa warunki, na jakich kupujący jest gotów nabyć nieruchomość od kupującego. Chociaż LoI ma formę pisemnej umowy, zazwyczaj nie jest w pełni wiążąca dla stron.

Read More

Obszary wspólne

Obszary wspólne to te obszary w nieruchomościach wielomieszkaniowych, które są współdzielone przez ich mieszkańców i właścicieli. Zazwyczaj są to takie miejsca jak wejścia, sale fitness, basen, a także klatki schodowe i korytarze. Obszary wspólne są zarządzane przez stowarzyszenie właścicieli nieruchomości, a koszty utrzymania i napraw (opłaty eksploatacyjne) są fakturowane na właścicieli proporcjonalnie.

Read More

Pośrednik (agent) w obrocie nieruchomościami w emiracie Dubaju

Broker (agent nieruchomości) w emiracie Dubaju jest osobą, która działa jako pośrednik między sprzedającymi i kupującymi nieruchomości (rynek wtórny), jak również między deweloperami i kupującymi na rynku pierwotnym („off-plan„) przy zakupie nieruchomości. W emiracie Dubaju każda osoba działająca jako agent nieruchomości musi posiadać kartę RERA oraz licencję biznesową wydaną przez Departament Rozwoju Gospodarczego (DED).

Read More

Stopa kapitalizacji CAP („Capitalization Rate”)

Stopa CAP jest stosunkiem zysku netto do ceny zakupu nieruchomości, przy czym, w przeciwieństwie do zysku brutto, koszty zarządzania są brane pod uwagę, ale w przeciwieństwie do zysku netto, przypadkowe koszty nabycia nie są brane pod uwagę. Wyższa stopa CAP odpowiada wyższemu zwrotowi z inwestycji („ROI”).

Read More
1 2 3