fbpx

News

Dzierżawa (umowa najmu)

Umowa najmu pomiędzy właścicielem nieruchomości a jej najemcą, która szczegółowo reguluje sposób korzystania z nieruchomości przez najemcę oraz termin i wynagrodzenie (czynsz). W Dubaju jako umowę podstawową należy stosować dokument standaryzowany przez dubailand. Umowy dodatkowe lub wyjaśnienia są zwykle zapisywane w załączniku („addendum”).

Wreszcie, wykonany kontrakt podpisany przez wszystkie strony jest rejestrowany w systemie Ejari.