fbpx

News

Najemca

Osoba (użytek mieszkalny) lub firma (handlowa, biurowa) zajmująca lub w inny sposób korzystająca z wynajętej nieruchomości.