fbpx

News

Przekazanie (przeniesienie własności)

Procedura, w której strony transakcji zakupu (sprzedający, kupujący, kredytodawca lub ich prawni przedstawiciele, jeśli istnieją) składają oświadczenia do Dubai Land Department (lub licencjonowanego biura escrow), aby przenieść własność nieruchomości na kupującego. W ramach tej procedury wypłacane są również kwoty należne odpowiednim stronom.