fbpx

News

Rental Dispute Settlement Centre (“RDSC”) (sąd arbitrażowy do rozstrzygania sporów dotyczących najmu)

Centrum Rozstrzygania Sporów Czynszowych świadczy usługi arbitrażowe w celu rozstrzygania sporów czynszowych między najemcami a wynajmującymi i jest prowadzone przez Departament Ziemi Dubaju.