fbpx

News

Stopa kapitalizacji CAP (“Capitalization Rate”)

Stopa CAP jest stosunkiem zysku netto do ceny zakupu nieruchomości, przy czym, w przeciwieństwie do zysku brutto, koszty zarządzania są brane pod uwagę, ale w przeciwieństwie do zysku netto, przypadkowe koszty nabycia nie są brane pod uwagę. Wyższa stopa CAP odpowiada wyższemu zwrotowi z inwestycji (“ROI”).