fbpx

News

Umowa o nieujawnianiu informacji („NDA”)

Umowa o zachowaniu poufności dotyczy ujawnienia poufnych, niepublicznych informacji stron podczas inicjowania i/lub realizacji transakcji biznesowej (np. zakupu nieruchomości). Reguluje ona szczegółowo prawa i obowiązki poszczególnych stron.