fbpx

News

Wydajność

Wyrażona w procentach stopa zwrotu z inwestycji to zysk, jaki generuje nieruchomość w stosunku do zainwestowanego kapitału. Oblicza się go poprzez zestawienie zysku netto – zazwyczaj czynszów pomniejszonych o odpowiednie koszty – w stosunku do zaangażowanego kapitału (cena transakcji plus koszty dodatkowe) (patrz również„ROI„).