fbpx

News

Zwrot z inwestycji („ROI”)

Wskaźnik ROI oblicza zwrot z inwestycji poprzez zestawienie zysku z inwestycji w stosunku do zaangażowanego kapitału. Oblicza się go w następujący sposób: (przychód (np. czynsz)) – (koszt inwestycji (np. utrzymania)) / całkowita wielkość inwestycji.